Riksskeppsrådet- diskutera scouting, sjöscouting och båtliv

Inbjudan till Riksskeppsrådet 2015 Helgen den 31/1 – 2/2 i Göteborgs Sjöscoutkårs regi på kårstationen på Brännö.   Under helgen kommer vi att diskutera ämnen rörande scouting, sjöscouting och båtliv så väl nationellt som på kårnivå.   Riksskeppslaget är en intresseorganisation Läs mer »