Bidrag & stipendier

IMG_0938

Vi ger dig de verktyg du behöver för att kunna bedriva och delta i bra scoutverksamhet.

Scouting ska vara till för alla, vi har ingen avbytarbänk.


Mot den bakgrunden har Birka scoutdistrikt arbetat fram möjligheter att få ekonomiskt stöd antingen externt eller via distriktet.


Birka erbjuder också stöd att formulera ansökan, mottot är: Det ska vara enkelt och smidigt att både söka bidrag från distriktet och även få hjälp att söka externt.

 

Birka förvaltar också två fonder:

Grims fond som syftar till att hjälpa ungdomar med handikapp att få delta i fritidsverksamhet

Ursvik-Järva fond vars syfte är att starta en scoutverksamhet i stadsdelen Ursvik-Järva