Besök Scoutmuseet i Örnsberg

Boka ett besök på Scoutmuseet! Inspirera dig och dina scouter. Lägg styrelsemötet här. Obokade besök andra helgen i varje månad.

 

Scouternas Arkiv och Museum är en del av Scouternas organisation. Vi ser till att det som händer idag kan bevaras tillsammans med 100 års tidigare historia och erfarenheter av scouting i Sverige. Detta blir en plattform för fortsatt utveckling, det ger vägledning för beslut och det skapar förutsättningar för forskning.

 

Scouternas Museum ligger i Örnsberg, i samma hus som Scouternas kansli. Här håller också arbetsgrupperna för arkiven och samlingarna till. Mer material och information finns även på webbplatsen Vår Scouthistoria.

 

För att boka besök fyller du i formuläret på läken nedan. 

Det är viktigt för museets planering av guidade visningar att vi får tydliga uppgifter om kontaktperson, samt antalet besökare och kategori (upptäckarscouter, ledare, gillescouter, tidigare scouter, intresserade utomstående etc).

 

Om ni inte önskar visning med guider, utan bara avser att använda Scoutmuseet för sammanträde, arbetsträff eller liknande, så tänk på att ange det. Då räcker det med att vi förbereder lokalerna och har någon platsansvarig där.

Boka ditt besök på scoutmuseet här >>

 

SAM_logga