Den 21 oktober hålls årets distriktsstämma

Välkommen på Birka scoutdistrikts distriktsstämma

Distriktets högsta beslutande organ är distriktsstämman. Distriktsstämmans beslut verkställs sedan av distriktsstyrelsen, som även ska förvalta distriktets angelägenheter.

 

Datum: Söndag 21 oktober 2018

Tid: Kl 9-15
Plats: Folkets Hus, Sturegatan 12 i Sundbyberg

Kårernas ombud: Klicka här >> 

Anmälan: Anmäl kårens ombud, här >>
(Anmäl din kårs representanter senast 14 oktober, ange även eventuella allergier då vi bjuder på fika och lunch under dagen.)

Handlingar:

Läggs upp senast 3 veckor innan stämman

 

Vi ses på årets DST!
Scouthälsning från Birka scoutdistrikts styrelse

 

—————————————————-

Motion till distriktsstämman
Varje medlem i distriktet har rätt att väcka motion till distriktsstämman..
Motion som ska behandlas vid ordinarie distriktsstämma ska vara inkommen till distriktsstyrelsen senast 4 veckor före mötet med distriktsstämman. Distriktsstyrelsen ska med eget yttrande framlägga motionen vid mötet.

Du som vill lämna en motion till stämman kan göra det fram till och med den 21 september 2018. Skicka din motion med e-post till dsbirka@scoutkansliet.se

 

Om du vill ha hjälp med att skriva eller formulera din motion, så kan du klicka här där du hittar exempel på hur man skriver och förklaringar om vad en motion är.

 

§ 8.5 Distriktsstämmans sammansättning
Distriktsstämman består av ombud utsedda från distriktets scoutkårer. Varje scoutkår med minst fem medlemmar under 26 års ålder kan utse tre ombud samt ytterligare ett ombud för varje påbörjat femtiotal medlemmar utöver femtio. Samtliga ombud ska vara medlemmar i Scouterna. Bestämmande för antalet ombud är kårens medlemsantal den 31 december föregående kalenderår.