Få pengar från distriktet för att göra arrangemang för distriktets medlemmar

Distriktet delar ut ett aktivitetsbidrag till arrangerande scoutkår för de av distriktet utsedda fasta återkommande arrangemangen. Just nu till exempel Birka Ballt, Ålders/Grenträff och Distriktsstämman.

Vi ser gärna att det kommer förslag på arrangemang som kan bli återkommande inom distriktet.

Bidraget består av tre delar:
• En fast summa på 5 000 kr för väl genomfört arrangemang
• En rörlig del baserad på antal deltagare som utgår med 10 kr per deltagare som medverkar.
• Uppkomna kostnader för arrangemanget upp till 2000 kr. Kostnader utöver det måste beslutas av distriktsstyrelsen.

Arrangemang ska sökas minst 90 dagar före utförandet och företrädesvis växla mellan kårer. Arrangemangen ska vara öppna för deltagare från hela distriktet, men kan vara riktade mot en viss grupp tex Spårarledare.