Fyll i er ansökan om statsbidrag och skicka in senast 31 mars

Om ni inte redan har fyllt i er ansökan om statsbidrag är det hög tid nu!
Er ansökan i Scoutnet måste vara slutförd senast 2017-03-31!

Det innebär att senast 31 mars måste er ansökan vara ifylld i Scoutnet och ansökan  för respektive medlemsförening vara godkänd av sin ansvariga ledare.

Kom ihåg att samtliga medlemsföreningar måste anta egna stadgar samt att ni använder årets mallar vid ansökan! Då vi från år till år justerar mallarna utifrån kraven från MUCF (Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor) är det viktigt att ni använder aktuella mallar.

Läs mer om statsbidragsansökan på scoutservice
Har ni frågor om statsbidragsansökan kan ni skicka ett mail till statsbidrag@scouterna.se